Bestuur - sv Steenwijkerwold

Bestuur

Bestuur

Marcel Zuidema 

Voorzitter:  Algemene Zaken, coördinerende en representatieve taken en contracten. Contactpersoon buurtsportverenigingen, Dorpsbelang, Gemeente en pers.

Tel: 06-27006442

Hilde Lugtenberg

Penningmeester: Financieel Beheer, begroting, contributie, controller financiën kantine, betaalde krachten, verzekeringen, beheer materialen veld onderhoud, inning sponsorgelden.  Contactpersoon Club van 100.

Tel: 06 - 23708963

Bianca Hetebrij

Penningmeester: Financieel Beheer, begroting, contributie, controller financiën kantine, betaalde krachten, verzekeringen, beheer materialen veld onderhoud, inning sponsorgelden.  Contactpersoon Club van 100.

Nancy Bachrach

Bestuurslid: Beleidszaken,  Handboek en Huishoudelijk reglement. Contactpersoon voor kaartcommissie en evenementencommissie, vrijwilligers, woldklauters.


Tel: -

Vacant


Bestuurslid: Beheer website en lid van PR commissie en sponsorcommissie.

Vacant

Bestuurslid: Notulist

Han Evers
Bestuurslid:

Vicevoorzitter, contactpersoon kantine commissie, veldencommissie, papiercommissie en afdeling Volleybal.  Verantwoordelijk voor aanvragen en bewaken van vergunningen.Tel: 06 - 53945476
Jim Bon Bestuurslid: Contactpersoon damescommissie. KNVB-beleid en reglementen KNVB. Websitebeheer, G-Team en secretariaat.


Tel: 06 - 51580737
Gerrie Timmerman Bestuurslid: Contactpersoon voor Technische Commissie, jeugdcommissie, toornooicommissie en materiaalcommissie.

Tel: 06-40120365
Klarine Hunneman Bestuurslid/Secretaris: Contactpersoon jeugdcommissie
Niels Kranendonk Bestuurslid: Contactpersoon bouwcommissie en fondsenwerving.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!