Bestuur

Bestuur

Marcel Zuidema 

Voorzitter: Algemene zaken, sponsorcommissie, coördinerende en representatieve taken. Contactpersoon buurt sportverenigingen en Dorpsbelang en Gemeente Steenwijkerland.

Tel: 06-27006442

Hilde Lugtenberg

Penningmeester: Financieel Beheer, (half-) jaarrekening, begroting, incasso contributie, entreeheffingen, controller financiën kantine, contracten betaalde krachten, assurantiezaken, beheer materialen veld onderhoud, inning sponsorgelden.  Contactpersoon Club van 100.

Tel: 06 - 23708963

Vacant

Secretaris: Inkomende -  en uitgaande post,  administratie en archief, ledenadministratie, verslaglegging vergaderingen, afhandeling boekingen, contactpersoon verzorger( icm bestellen materialen)

Vacant

Bestuurslid: Beleidszaken,  Handboek en Huishoudelijk reglement. Contactpersoon voor kaartcommissie, papiercommissie en evenementencommissie.

Tel: -

Leon Oost


Bestuurslid: 

Contactpersoon jeugdcommissie, pers,  toernooicommissie en materiaalcommissie. Beheert website en is lid van PR commissie en sponsorcommissie.

Tel: 06 - 14277516

Han Evers
Bestuurslid: Vicevoorzitter, contactpersoon kantine commissie , veldencommissie en afdeling Volleybal.  Verantwoordelijk voor aanvragen en bewaken van vergunningen.


Tel: 06 - 53945476
Jim Bon Bestuurslid: Contactpersoon damescommissie en ontvangstcommissie zaterdag. KNVB beleid en reglementen KNVB.


Tel: 06 - 51580737
Gerrie Timmerman Bestuurslid: Contactpersoon voor Technische Commissie, ontvangstcommissie zondag en wedstrijdsecretaris van eigen senioren.

Tel: 06-40120365
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!